دختر خورشيد

25 ساله‌ها-16 ساله‌ها

-: من
:
۲۵ ساله (افراد مختلف هستند)

فضا جدي/گفتگوي حضوري:

-: در واقع در شرايط نا به سامان حكومت فعلي و با جهت‌گيري‌هاي دولتمر‌دان، اين جامعه با سرعت نور به سمت تاريكي سقوط مي‌كنه و بدون شك جز مرگ در انتظار ما نيست و تنها كورسوي اميد، انقلابي مجدد و روي كار آوردن دولتي است كه خواست و انتخاب مردم باشد و اين ميسر نمي‌شود مگر با همفكري و همياري همه‌ي مردم و به پا خواستن‌ ايشان براي احقاي حقوق از دست رفته و اعتراض به قوانين پايمال شده در طول ۲۷ سال حكومت مخوف تحميلي كه با رفتن در مسير بيراهه ارزش‌هاي جوانان انقلابي زمان خود را ناديده نگاشت و با دست خود كاري كرد كه امروز فرياد اعتراض اين مردم به گوش همه‌ي دنيا رسيده و خواستار حمايت سازمان حقوق بشر و فعالين سياسي...
: آخي!
(تو هم بلدي؟!!!)
-: ...

فضاي جدي/ مكالمه‌ي تلفني:

-: اينجا بچه‌هايي كه كار مي‌كنن خيلي زياد هستن...اعتياد زياد هست...از ويژگي‌هاي خاص اينجا شايد بتونم يه نوع تنفر از هويت رو اشاره كنم بهش كه خيلي زياد مي‌بيني.به طوري كه افراد از اصالتي كه در بين ساير مردم جاهاي مختلف با ديد مثبت ازش ياد مي‌شه فرار مي‌كنن...
: درسته...خيلي عاليه! تو واقعا نگاه تيزي به دنياي اطرافت داري.تو تمام فاكتوراي يه خبرنگار خوب رو داري.بهت قول مي‌دم آينده‌ي درخشاني در انتظارته.اتفاقا حتي به چهره‌ت هم مي‌خوره خبرنگار بشي! مي‌دوني خبرنگارها يه برق خاصي توش چشماشون هست...تو بهت مي‌ياد.خوب مي‌بيني، خوب تحليل مي‌كني و استعدادش رو هم داري.فقط يه سري ضعف‌هاي عقلي! مربوط به سنت هست...كه خب طبيعيه! بزرگ مي‌شي...
...

فضاي دوستانه/ قدم زدن در پارك:

: يه سري فيلم () به دستم رسيده...مي‌خواي بهت بدم؟ اگر ناراحت نمي‌شي...؟
-: نه مشكلي نيست.بفرست بياد.
:... ( با نگاه گرد شده،گردن كج و لبخند بي‌معني كه مگه تو هم مي‌دوني؟!؟!؟!)
-: هي فراموش كن!

محض رضاي خدا يكي به اين ۲۵ ساله‌ها اطمينان خاطر بده كه بزرگن! نيازي نيست هي به طرق مختلف بيانش كنن! نمي‌دونم شايد سي‌ساله‌ها تحويلشون نمي‌گيرن، اينجوري بروز مي‌دن!!  آقا شما بزرگ! شما عاقل! فهميديم ديگه!!

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۶ساعت 19:52  توسط بهاره  |